Notering: Teckna cancerbolaget trots hög risk

Publicerad 2017-03-29 13:01

Notering Läkemedelsbolaget Isofol är på väg till First North. Om du tål hög risk är rådet att teckna, inte minst då flera ankarinvesterare visar stort förtroende för bolaget.

Isofol gör en nyemission och söker notering på First North. Läkemedelsbolaget har en substans som anses bättre än dagens behandling vid tjock- och ändtarmscancer – den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. En marknad värd över 50 miljarder väntar på Isofol om läkemedlet når marknaden.

Globalt räknar man med att ca 1,35 miljoner människor drabbas av kolorektalcancer som den medicinska formen heter. En stor del av dessa behandlas med cellgifter där det finns en standardbehandling för att motverka biverkningarna.

Isofol har därför utvecklat Modufolin som är tänkt att ersätta dessa standardbehandlingar och substansen utvärderas nu i två kliniska fas 2-studier där medlet är tänkt att öka effekten av cellgifterna och minska biverkningarna.

Isofol har alla rättigheter till Modufolin och har träffat avtal med läkemedelsbolaget Merck för patentskyddad tillverkning och tillräcklig produktionsförmåga.

Den huvudsakliga anledningen till nyemissionen och börsnoteringen är att pengarna behövs för att Isofol ska kunna finansiera en registreringsstudie för Modufolin. Om denna blir framgångsrik väntas medlet få ett marknadsgodkännande och en kommersiell lansering kan påbörjas.

Totalt väntas knappt 15 miljoner säljas ut i nyemissionen, vilket innebär att börsvärdet kommer bli knappt 900 miljoner räknat på teckningskursen 29 kr. Cirka hälften av nyemissionen är redan tecknad av institutioner varav Handelsbanken Fonder (50 miljoner) och AFA Försäkring (20 miljoner) räknas som ankarinvesterare.

För privata investerare är detta givetvis en högriskaktie med ofärdiga kliniska studier i bolaget och utfallet kan bli noll. Men ankarinvesterarnas förtroende för bolaget är ett stort plustecken plus att bolaget kommit en bra bit i sin väg till ett godkännande.

Privata Affärer rekommenderar därför teckning av Isofol, men detta bara för den som tål hög risk. Efter notering kan det snabbt bli en vinstaffär, men likväl en omedelbar förlust i portföljen – det är i princip omöjligt att veta i förväg.