Miljardköp av Ratos

Publicerad 2007-11-20 11:21

Ratos köper Anticimex från Nordic Capital Fond IV för 1.648 miljoner kronor.

Anticimex, verksamt inom skadedjurskontroll, beräknas i år omsätta 1.250 miljoner kronor med en vinst före finansiella poster och goodwillavskrivningar (ebita) på 120 miljoner kronor. I fjol var motsvarande siffror 1.159 respektive 92 miljoner kronor.

Ratos investering kommer att uppgå till mellan 600 och 750 miljoner kronor i eget kapital, skriver Ratos i pressmeddelandet. Den slutliga finansieringsstrukturen i Ratos investering fastställts slutligen i samband med att affären slutförs.

Ett villkor är att berörda myndigheter godkänner affären.

(Nyhetsbyrån Direkt)