SAS vd Rickard Gustafson.

Rapport Flygbolaget SAS redovisar ett resultat före skatt om -3.271 miljoner kr (1.096) under räkenskapsårets fjärde kvartal, augusti-oktober. Det är omöjligt att ge någon vägledning om det finansiella resultatet för det kommande räkenskapsåret, men troligtvis kommer det att sluta med förlust, skriver SAS vd Rickard Gustafson i bokslutskommunikén för det turbulenta året 2020.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -228 miljoner kr (-130). SAS omsättning uppgick till 3.035 miljoner kr (13.435).

Rörelseresultatet blev -2.738 miljoner kr, att jämföra med +1.187 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

SAS förväntar sig ett svagt operativt kassaflöde i första kvartalet 2021, skriver Rickard Gustafson i rapporten för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

”Omöjligt guida”

Han skriver att framstegen på vaccinfronten är uppmuntrande men menar samtidigt att det osäkra läget gör det omöjligt att ge någon finansiell guidning för det kommande räkenskapsåret.

”Men vi förväntar oss ett svagt operativt kassaflöde i första kvartalet 2021 på grund av låg efterfrågan under vintersäsongen kombinerat med den ökade takten på återbetalningarna”, skriver SAS vd.

”Dröjer flera år”

Han upprepar bolagets uppfattning om att återhämtningen för flygbranschen kommer att fortgå till 2022 ”innan efterfrågan når mer normala nivåer, med en återgång till nivåerna före covid-19 ytterligare några år efter det”.

”Den slutförda rekapitaliseringen, följd av ytterligare initiativ för att hantera likviditeten, gör att SAS är förberett för en svår vintersäsong och ett utmanande 2020/2021, som med största sannolikhet kommer att vara förlustbringande”, skriver han i rapporten.

”Osäker efterfrågan”

De framsteg som nyligen gjorts avseende vaccin är uppmuntrande, men marknadens efterfrågan på flygresor fortsätter att vara så osäker att några årsprognoser för 2021 inte går att sammanställa, enligt SAS-vd:n.

För första kvartalet 2021 spås dock ett svagt operativt kassaflöde på grund av låg efterfrågan under vintersäsongen kombinerat med den ökade takten på återbetalningar till kunder som inte kunnat resa.

Den slutförda rekapitaliseringen, följd av ytterligare initiativ för att hantera likviditeten, medför dock att SAS är förberett för en svår vintersäsong och ”ett utmanande 2020/2021”, som med största sannolikhet kommer att vara förlustbringande.

”Vår uppfattning är fortsatt att återhämtningen för flygbranschen kommer att fortgå till 2022 innan efterfrågan når mer normala nivåer, med en återgång till nivåerna före covid-19 ytterligare några år efter det”, skriver Richard Gustafsson.

Miljardförlust i fjärde kvartalet

Avseende de nu rapporterade siffrorna skriver vd:n att den långsamma efterfrågeåterhämtning som noterades under sommaren följdes av ett snabbt ökande antal fall av covid-19 i september och oktober. Detta ledde till nya restriktioner i hela Europa, med minskad efterfrågan som följd.

Resultat före skatt kom in på -3.271 miljoner kr (1.096) under räkenskapsårets fjärde kvartal, augusti-oktober.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -228 miljoner kr (-130). SAS omsättning uppgick till 3.035 miljoner kr (13.435). Rörelseresultatet blev -2.738 miljoner kr, att jämföra med +1.187 miljoner motsvarande kvartal i fjol.