Rapport Det norska flygbolaget Norwegian redovisar ett justerat ebitdar-resultat på -1.862 miljoner norska kronor för det första halvåret 2021 (-467).

Omsättningen landade på 591 miljoner norska kronor (7.138).

Det justerade rörelseresultatet var -2.438 miljoner norska kronor (-3.929).

Bolaget ger fortsatt ingen prognos för helåret.

Positiv bokningstrend

Norwegian har fortsatt att påverkas negativt av resebegränsningar på de viktiga europeiska marknaderna under det första halvåret 2021, men ser samtidigt en positiv bokningstrend i takt med att resandet sakta luckras upp medan vaccinationsprogram sjösätts.

Det skriver vd Geir Karlsen i bolagets delårsrapport på tisdagen.

Mot slutet av årets första halva uppgick bolagets totala flotta till 51 flygplan, varav enbart 32 flygplan varit i drift under det gångna halvåret i spåren av resebegränsningar samt en lägre efterfrågan.

Omkring 600.000 passagerare har rest med Norwegian under den första halvan av 2021, att ställa mot 5,3 miljoner passagerare för motsvarande period i fjol.

Vid en framåtblick understryker Geir Karlsen en försiktig optimism vad gäller fortsatt lättande av resetrestriktioner, samt att vaccinationsprogrammen kommer leda till en ökad efterfrågan på resandet för Norwegians nyckelmarknader.

”Framtida bokningar fortsätter att öka som ett svar mot det allt mer lättade reserestriktionerna och utrullningen av vaccinationsprogram internationellt. Vi förväntar oss att denna trend fortsätter de resterande månaderna under 2021 och in i 2022”, skriver Geir Karlsen i rapporten.

Norwegian upprepar att som mest cirka 50 kordistansflygplan ska vara i drift under 2021. Nästa år stiger siffran till cirka 70 flygplan.