Miljarder med usel ränta

Publicerad 2014-09-05 06:31

Över tusen miljarder kr sitter undanstoppade på olika inlåningskonton hos banker och kreditmarknadsbolag. Men den största delen av pengarna är insatta hos storbankerna som oftast ger mycket liten ränta. Ibland ingen alls.

Enligt Finansinspektionens senaste kreditmarknadsbarometer så var 1 119 miljarder kr insatta på olika inlåningskonton. Det är en ökning med nästan 9 procent jämfört med samma tidpunkt förra året.

Men det lär inte vara räntorna som gjort att tillgångarna på inlåningskontona växt. För hela två tredjedelar av kapitalet finns på storbankernas konton som sällan ger speciellt bra ränta. Totalt handlar det om 741 miljarder kr.

Vanligt med nollränta

Hos SEB är den högsta räntan 1,45 procent men då måste du binda upp ditt kapital i fem år. Har du däremot pengar insatta på ett vanligt privatkonto får du ingen ränta alls medan ett sparkonto med rörlig ränta bara ger 0,20 procent.

Swedbank erbjuder som mest 1,51 procents ränta. Även här handlar det om att pengarna måste ligga kvar på kontot i fem år. Ett vanligt privatkonto ger däremot 0 procents ränta medan Swedbanks sparkonton med rörlig ränta ger mellan 0 och 0,10 procent beroende på kontotyp och belopp.

Hos Handelsbanken ligger femårsräntan på 1,22 procent medan bankens vanliga transaktionskonto (Allkonto/Allkortskonto) ger mellan 0 och 0,05 procent. Ett sparkonto utan bindningstid ger inte mycket mer. Räntan är 0,10 procent upp till 250 000 kr. Därefter sjunker den till 0,05 procent.

Nordea har inga konton med fem års bindningstid. Men faktum är att bankens tvåårskonto ger 1,50 procents ränta. Det är endast 0,01 procentenheter lägre än Swedbanks femårsränta vilket är den högsta inlåningsräntan som erbjuds av storbankerna. Den som däremot sätter in pengar på Nordeas Förmånskonto får förmånen att spara med 0,05 procents ränta. Men det förutsätter att du har över 100 000 kr på kontot. Har du mindre än så blir räntan 0 procent. Någon ränta får du inte heller på det vanliga personkontot.

Mindre aktörer ger bäst ränta

Var ska man då ha sina pengar för att få någon ränta att tala om? Lämpligtvis vänder man sig till någon av de mindre bankerna eller till något kreditmarknadsbolag.

De mindre bankerna har de senaste åren tagit marknadsandelar från storbankerna när det gäller inlåning.  År 2008 fanns 13,7 procent av inlåningen hos de mindre bankerna medan storbankernas marknadsandel låg på 74,8 procent. I dag har de mindre bankernas andel av inlåningen ökat till 23,5 procent medan storbankernas andel fallit till 66,3 procent.

Av de mindre bankerna är det i dag Marginalen Bank som ger högst ränta. Femårsräntan ligger i dag på 2,75 procent.

Få sparar hos kreditmarknadsbolag

Fortfarande är det få som har sina pengar hos kreditmarknadsbolag. 2008 låg kreditmarknadsbolagens andel på 0,6 procent. I dag är andelen uppe i 3,2 procent.

Men det är faktiskt ett kreditmarknadsbolag som just nu toppar den svenska ränteligan alla kategorier. Den som sätter in pengar hos Hoist Spar i tre år får nämligen 3,10 procents ränta.

Not: I tabellen nedan kan du se vilka räntor du kan få hos de olika aktörerna. Samtliga omfattas av insättningsgarantin som motsvarar 100 000 euro.