MILDEF: TECKNAR 7-ÅRIGT RAMAVTAL MED FMV OCH FÖRSVARSMAKTEN

2022-05-11 11:44:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mildef har tecknat ett sjuårigt ramavtal med Försvarets materielverk, FMV, och Försvarsmakten. Avtalet gäller hela Mildefs bredd av produkter inom hård- och mjukvara samt tjänster. Förväntat värde på leveranser bedöms uppgå till cirka 870 miljoner kronor över kontraktsperioden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Mildefs kommande åtaganden till FMV och Försvarsmakten kommer att innefatta hela Mildefs portfölj av taktisk IT samt tillhörande systemleveranser. Utöver konkreta produktleveranser ger avtalet också FMV och Försvarsmakten möjlighet att avropa exempelvis utbildningar och service", skriver bolaget.Direkt-SE