MILDEF: ÖKAD OMSÄTTNING, ORDER OCH RESULTAT 1 KV

2022-04-28 08:18:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mildef, som tillverkar taktisk IT och stryktålig hårdvara för försvars- och säkerhetsindustrin, redovisar en nettoomsättning om 141 miljoner kronor (51,0) för det första kvartalet 2022.

Bruttomarginalen uppgick till 47 procent (34).

Justerad ebitda uppgick till 6,3 miljoner kronor (-14,8), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,5 procent (-29,0).

Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 0,2 miljoner kronor (-22,9) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 miljoner kronor (-3,7).

Orderingången ökade med 31 procent till 104 miljoner kronor och orderstocken per den 31 mars 2022 var upp 50 procent till 744.

Operativt kassaflöde uppgick till 43,4 miljoner kronor (-20,0).Direkt-SE