MilDef Group AB: MilDef aviserar leveransförseningar under fjärde kvartalet

2022-12-12 15:00:00

Ett par större leveranser omplaneras till första och andra kvartalet 2023 beroende på komponentbrist. Detta har en påverkan på 60-70 MSEK på omsättning för kvartalet, av vilka ungefär 50 procent vardera fördelas på det första och andra kvartalet 2023. Bolaget kommer att addera dessa intäkter ovanpå det tidigare kommunicerade omsättningsmålet på 25 procent tillväxt per år.

- Det är aldrig roligt att tvingas försena planerade leveranser till våra kunder, säger Björn Karlsson, VD MilDef Group. Samtidigt är det viktigt att förstå att dessa affärer ökar 2023 års intäktsströmmar. Vi har analyserat leveransproblematiken 2021-2022 och aktiverat åtgärder med syfte att minimera denna typ av störningar nästa år, avslutar Björn.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2022 kl. 15:00 CET.

Cision