MIDWAY: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 17 MLN KR 3 KV

2021-10-22 12:04:58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konglomeratet Midway redovisar ett resultat efter skatt på 17 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (7). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 kronor (0:26).

Nettoomsättningen uppgick till 213 miljoner kronor (146). Den organiska tillväxten var cirka 11 procent.

Rörelseresultatet blev 22 miljoner kronor (10) och rörelsemarginalen var 10,3 procent (6,8).

Det tredje kvartalet var i sin helhet positivt och Midway ser nu att bolagets marknader successivt öppnas upp alltmer igen.

"Koncernen har en god tillväxt och vinstutveckling i det tredje kvartalet jämfört med föregående år, till stor del drivet av vårt senaste förvärv – Vertemax", skriver vd Sverker Lindberg i delårsrapporten.

Samtidigt kvarstår turbulensen kring tillgång och priser på råmaterial och transporter, vilket mer eller mindre påverkar samtliga bolag inom koncernen, påpekar han.Direkt-SE