MIDWAY: ORGANISKT TILLVÄXT 31%, ÖKAT RESULTAT

2022-10-27 08:08:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Midway redovisar en nettoomsättning på 299 miljoner kronor (213) för det tredje kvartalet 2022. Den organiska tillväxten uppgick till 31 procent.

Ebita ökade till 25 miljoner kronor (23) och rörelseresultatet blev 30 miljoner kronor (22).

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58 miljoner kronor (-15).

Den 1 juli 2022 förvärvades Novakorp Systems, och den 3 oktober 2022, efter periodens utgång, tecknade Midway avtal att förvärva Ekro Bausystem.Direkt-SE