MIDWAY: ÖKAD OMSÄTTNING OCH RESULTAT 2 KV

2022-07-15 08:28:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Midways nettoomsättningen ökade med 37 procent under andra kvartalet 2022, jämfört med motsvarande kvartal 2021, och uppgick till 327 miljoner kronor (239). Tillväxten var uteslutande organisk.

Ebita-resultatet uppgick till 38 miljoner kronor (27) medan rörelseresultatet blev 37 miljoner kronor (26).

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 miljoner kronor (34).

"Vår orderingång har varit mycket god under det första halvåret och på kort sikt ser vi inte någon avmattning – flera omvärldsfaktorer gör dock att situationen på längre sikt är svårbedömd. Faktorer som råmaterialprishöjningar, inflation och högre räntor kan påverka efterfrågan, plus att kriget i Ukraina skapar en oro som kan bidra till ytterligare störningar", kommenterar vd Sverker Lindberg i delårsrapporten.Direkt-SE