MIDWAY: FORTSATT ÅTERHÄMTNING 4 KV

2022-02-04 08:15:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Midway såg fortsatt god återhämtning under fjärde kvartalet 2021, trots nya pandemirestriktioner.

"Jämfört med samma period 2020, som visserligen var relativt svag, uppgick ökningen till 56 procent. För helåret 2021 var tillväxten 47 procent – den organiska tillväxten uppgick till 20 procent. Även resultatet förbättrades väsentligt i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, i första hand drivet av starka resultat i det förvärvade bolaget Vertemax inom Safe Access Solutions samt Landqvist och NOM Holding inom Industrial Services", skriver vd Sverker Lindberg.

I rapporten för det tredje kvartalet flaggades för risken för lägre marginaler på grund av höjda inköpspriser och störningar i leverantörskedjan, vilket materialiserade sig under det fjärde kvartalet, främst inom Safe Access Solutions.

"De mest betydelsefulla råmaterialen för Midway utgörs av stål och aluminium, där prisnivåerna under det andra halvåret 2021 varit mycket höga, även om vi den senaste tiden noterat tendenser till stabilisering", skriver vd.

För att kompensera för fortsatt höga inköpskostnader har Midway infört ytterligare prishöjningar vilka successivt får genomslag på resultatet.

Vad gäller framåtblickande fortsätter förvärvsarbetet fortsätter att ha hög prioritet där ambitionen att genomföra ytterligare förvärv kvarstår.

"Vi har en stark finansiell ställning och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket gör detta möjligt. Övergripande ser jag mycket positivt på vår utveckling framöver. När marknaderna öppnades upp under hösten såg vi styrkan i bolaget, vilket helårsresultatet för 2021 understryker. Totalt sett visar det potentialen för det nya Midway som är på väg att växa fram", skriver Sverker Lindberg.Direkt-SE