MIDSONA: UTFALL 4 KV I LINJE MED PREL-BESKED, INGEN UTDELNING

2022-02-04 08:06:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hälsovårdsföretaget Midsona redovisar omsättning och resultat för det fjärde kvartalet 2021 som ligger i linje med bolagets tidigare lämnade preliminära besked.

Styrelsen föreslås att ingen utdelning lämnas för 2021 (1:25).

Det framgår av bokslutsrapporten.

Fjärde kvartalets omsättning blev 1.012 miljoner kronor (1.083) och det justerade ebitda-resultatet var 61 miljoner kronor (114). Det var exakt i linje med de preliminära beskeden.

Resultat efter skatt uppgick till 1 miljon kronor (55) och resultatet per aktie blev 0:01 kronor (0:85) för det fjärde kvartalet.Direkt-SE