MIDSONA: LÅNGSIKTIGA TRENDER TALAR FÖR, KÖP – AFV

2023-01-09 07:40:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) 2022 var ett uselt år för livsmedelskoncernen Midsona och kortsiktigt finns fortsatta utmaningar för bolaget, med ökade kostnader för råmaterial, energi och transporter. Långsiktigt finns det däremot flera trender som talar för Midsona. Det skriver Affärsvärlden som har tittat närmare på aktien.

Midsona har pressats av flera skäl, bland annat den starka dollarn såväl som högre energikostnader, kraftiga prishöjningar aviserade från underleverantörer samt generella indexuppräkningar.

Midsonas ambition är att fullt ut kompensera kostnadsinflationen och föra över kostnadsökningarna i nästa led, enligt vd:n.

Midsona genomförde innan jul en emission på 600 miljoner kronor för att sänka skuldsättningen och bolaget har infört ett besparingsprogram som skall minska kostnaderna med 60 miljoner kronor i årstakt på koncernnivå.

Affärsvärlden räknar med att prishöjningarna kommer få genomslag successivt under 2023 och stärka bolagets bruttomarginal, samtidigt som kostnadsbesparingsprogrammet kan stärka marginalen på sikt.

"Risken är hög men tålmodiga investerare kan överväga en post", skriver tidningen och utfärdar ett köpråd.Direkt-SE