Midsona AB: Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021 publicerad

2022-04-07 08:30:00

En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Midsonas huvudkontor, Dockplatsen 16 i Malmö. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.comeller per telefon 040-601 82 00. Årsredovisningen finns även tillgänglig på koncernens hemsida i European Single Electronic Format (ESEF).

För mer information vänligen kontakta CEO och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller CFO Max Bokander, +46 (0)708 65 13 64

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom Peter Åsbergs och Max Bokanders försorg den 7 april 2022 kl. 08:30 CEST.

Cision