MICRO SYSTEMATION: RÖRELSERESULTATET BLEV 8,7 MLN KR 3 KV

2022-10-26 08:05:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget Micro Systemation redovisar ett rörelseresultat på 8,7 miljoner kronor (24,0) för det tredje kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt var 6,8 miljoner kronor (18,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:37 kronor (1:00).

Nettoomsättningen uppgick till 93,7 miljoner kronor (89,6).

Det lägre rörelseresultatet är enligt bolagets vd Joel Bollö en konsekvens av produktmixen med en ökad andel hårdvara med lägre bruttomarginal. Rörelseresultatet har även påverkats av fler sälj- och marknadsaktiviteter samt högre personalkostnader.

"Efterfrågesituationen, framför allt på våra strategiska marknader, är god. Dock upplever bolaget en utmanande situation med transportproblem och komponentbrist. Leveransstörningar ger följdeffekter i form av osäkra leveransbesked och förlängda leveranstider", skriver Joel Bollö i rapporten.

Micro Systemation-vd:n tillägger att med säkra inleveranser hade bolaget kunnat fakturera cirka 18 miljoner kronor ytterligare under perioden.Direkt-SE