Micro Systemation dagens rapportförlorare

Publicerad 2016-04-22 09:53

Aktie Micro Systemation-aktien backar på Stockholmsbörsens smallcaplista efter en kvartalsrapport med betydligt lägre omsättning och resultat jämfört med för ett år sedan.

Omsättningen för bolaget, vars teknik används till att hämta bevis för att lösa kriminalfall ur beslagtagna mobiltelefoner, rasade till 3,3 från 11,1 miljoner kronor.

Rörelseresultatet föll till 5,3 från 12,8 miljoner, och nettoresultatet per aktie stannade på 0:18 kronor, mot 0:61 kronor för ett år sedan. Rörelsemarginalen mer än halverades till 11,3 från 25,4 procent.

Bolaget påpekar dock i rapporten att kvartalsresultatet är bolagets näst bästa för ett första kvartal någonsin, och att nedgången till stor del beror på slagighet mellan kvartalen. Ambitionen är dock att återfå positiv tillväxt, och ”då vi bedömer marknadspotentialen som fortsatt god är vi inte nöjda med utfallet.

Den 9 mars sålde Micro Systemations vd Joel Bollö och styrelseledamoten Örjan Gatu 110.000 aktier enligt Finansinspektionens insynsregister. Nio dagar därefter löste de in dubbelt så många optioner var till aktier.

I slutet av fjolåret sålde två andra styrelseledamöter, varav den ena är ordförande, i bolaget stora delar av sina innehav av B-aktier.

Efter en dryg halvtimmes handel var MSAB-aktien ned nästan 6 procent till kursen 52 kronor.

 

Diagram: MSAB-kursutveckling sedan förra årsskiftet. Röd linje: föregående dags stängningskurs.

image

Källa: Infront.