Micro Systemation AB: Valberedningen utsedd inför MSAB:s årsstämma 2023

2022-11-10 13:33:40

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Erik Ivarsson (AB Grenspecialisten)

Christian Hellman (Edastra AB)

David Zaudy (Cervantes Capital AB)

Erik Ivarsson har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer, styrelse-, revisions- och utskottsarvoden samt, i den mån så anses behövligt, förslag till ändring i nuvarande instruktion till valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 11 maj 2023 på hotell Diplomat, Strandvägen 7C, Stockholm.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till MSAB:s styrelse kan vända sig till Erik Ivarsson, AB Grenspecialisten, telefon 073 389 0752, e-post: erik.ivarsson@grenspecialisten.comeller valberedning@msab.com.

Cision