Micro Systemation AB: MSAB utser Tony Forsgren till ny CFO

2022-10-04 08:30:00

Tony Forsgren har lång erfarenhet av ledande befattningar inom finans, såväl privat som i börsnoterade bolag. Tony är för närvarande chef för Business Control på Green Cargo och har stor erfarenhet av att arbeta i internationella företag. Han har spelat en viktig roll vid genomförandet av framgångsrika fusioner och förvärv i sina tidigare positioner.

"Vi är glada för att Tony nu kommer att ingå i vår ledningsgrupp som vår nya CFO. Tony har uppvisat utmärkta resultat inom finans, tillika affärsutveckling, vilket kommer att vara av stort värde för MSAB. Tonys erfarenhet kommer att gynna oss, då vi ser en ökande efterfrågan på MSAB:s erbjudanden globalt. Jag ser också mycket fram emot att arbeta nära Tony för att genomföra vår tillväxtstrategi", säger Joel Bollö, VD för MSAB.

"Jag är väldigt glad över att få tillträda CFO-rollen i MSAB och att stödja samt bidra till att utveckla företaget och dess verksamhet. Det är en ära att få vara en del av att göra världen till en säkrare plats, samt att arbeta i en snabbväxande internationell verksamhet", säger Tony Forsgren.

Cision