Micro Systemation AB: MSAB utser Mathilda Allert till tillförordnad CFO

2022-07-04 08:00:00

Medan rekryteringsprocessen pågår kommer Mathilda Allert att ta rollen som interim CFO på MSAB. Mathilda Allert har en bakgrund som revisor och projektledare samt har haft flera ledande befattningar inom finansavdelningar i börsbolag.

"Det är mycket glädjande att Mathilda kan tillträda som interim CFO under denna period. Hennes tidigare erfarenhet är till stor nytta för MSAB. Samtidigt fortsätter rekryteringen av en internationellt erfaren CFO som kan hjälpa bolaget att nå de mål som marknaden och aktieägarna förväntar sig", säger Joel Bollö, vd för MSAB.

Cision