Micro Systemation AB: MSAB erbjuder fler digitala bevis ur mobiltelefoner för att maximera utredningseffektiviteten

2022-07-05 08:00:00

"MSAB:s vision är att förbättra varje utredning med hjälp av digitala kriminaltekniska lösningar - för en säkrare värld. Vi har strävat efter att rusta våra kunder, brottsbekämpande myndigheter, med lösningar som ger tillgång till kritisk information under de första timmarna av en brottsutredning. Lösningarna minskar tiden som ägnas åt att samla in digitala bevis, samtidigt som de tar hänsyn till offrens rätt till integritet", säger Joel Bollö, vd för MSAB.

Den uppdaterade kriminaltekniska lösningen för digital dataåterställning, XRY (https://www.msab.com/product/xry-extract/), kommer med betydande extraherings- och avkodningsmöjligheter för fler mobila enheter. Det totala antalet enheter som stöds överstiger nu 42 200 versioner av mobiltelefoner och mer än 4 100 app-versioner.

"MSAB förstår de komplexa utmaningar som följer med den stora mängden enheter som finns idag. De senaste produktuppdateringarna av våra tre produktfamiljer; XRY, XAMN och XEC, representerar ett betydande framsteg i MSAB:s ansträngningar att göra det möjligt för digitala utredare att påskynda och lösa utredningar." säger Joel Bollö, vd för MSAB.

MSAB:s digitala kriminaltekniska lösningar (https://www.msab.com/products/) utvecklas kontinuerligt och hjälper, på ett rättssäkert sätt, brottsbekämpande myndigheter att utreda brott, samla in underrättelser, utreda bedrägerier och bekämpa korruption.

"Vi strävar efter att ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter för våra kunder genom att lyssna på feedback och kommentarer. Av det skälet introducerar vi MSAB Early Access i den senaste versionen av XAMN - med den kan våra kunder förhandsgranska och testa nya funktioner innan de officiellt lanseras. MSAB:s digitala kriminaltekniska analyslösning, XAMN (https://www.msab.com/product/analyze/), har även fått betydande förbättringar av användarupplevelsen plus en mängd andra förbättringar för att hjälpa utredare att hitta intelligens och kritiska bevis snabbare och mer effektivt", säger Bradley Sipes, Chief Product Officer på MSAB.

För mer information om produktuppdateringar och nyheter om MSAB, besök msab.com  (http://www.msab.com)

Cision