Micro Systemation AB: Från brottsplats till domstol: Med den nya produktlanseringen erbjuder MSAB en verkligt säker lösning på den mobilforensiska marknaden

2021-12-14 08:00:00

Den uppdaterade kriminaltekniska mobillösningen för digital datautvinning, XRY (https://www.msab.com/product/xry-extract/), levereras med ett säkert filformat som nu stöder över 39 300 enhetsprofiler (telefoner och appar). MSAB ger därmed mobilforensiska specialister tillgång till ökade datamängder, även från de senaste mobilenheterna. Dessutom ger XAMN (https://www.msab.com/product/analyze/), det kriminaltekniska analysverktyget, utredare en fullständig "från brottsplats till domstol"- lösning, vilket gör att de kan presentera bevissäkrade resultat.

"MSAB spelar en viktig roll globalt för att stödja brottsbekämpande myndigheter i att förebygga och lösa brott. Det gör vi genom våra innovativa kriminaltekniska lösningar som möjliggör för brottsbekämpande myndigheter att komma åt mer data från mobiltelefoner, genomföra djupgående dataanalyser och att hjälpa kriminaltekniska chefer att leda sina team effektivt, säger Joel Bollö.

MSAB:s extraktionslösning, XRY, förbättrar spårbarheten i beviskedjan med hjälp av ett nytt, ännu säkrare, filformat. Det uppgraderade säkerhetsramverket kommer att göra det möjligt för rättsväsendet att visa att de vidtar alla rimliga tekniska åtgärder när de genomför brottsutredningar.

"Under år 2021 har MSAB haft elva produktlanseringar, varav fyra stora och sju mindre, och hundratals nya funktioner i produktportföljen som gör det möjligt för utredare med fokus på digital bevisföring att både få tillgång till mer data från låsta telefoner, och hjälpa utredarna att göra datainnehållet mer meningsfullt. Vi är stolta över att kunna tillkännage den nya "Report Builder"-funktionen som möjliggör skräddarsydda analysrapporter som ger utredarna en fullständig beviskedja "från brottsplats till domstol". Funktionen möjliggör också snabbare ärendehantering och presentation av objektiva resultat som tagits fram i en rättssäker process, säger Bradley Sipes, Chief Product Officer på MSAB.

Cision