MICRO SYSTEMATION: 4 KV I LINJE MED PRELIMINÄRA BESKED

2022-01-27 08:06:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget Micro Systemations omsättning och rörelseresultat för det fjärde kvartalet var i linje med de av bolaget tidigare lämnade preliminära siffrorna.

Bolaget föreslår att ingen utdelning ska lämnas för helåret 2021.

Det framgår av bokslutsrapporten.

För det fjärde kvartalet redovisar Micro Systemation ett rörelseresultat på 16,2 miljoner kronor (-4,0) och en nettoomsättning om 109 miljoner kronor (66,7). Rörelsemarginalen blev därmed 15 procent.

Den 18 januari uppgav Micro Systemation att omsättningen preliminärt beräknades uppgå till cirka 108 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021 och att preliminärt rörelseresultat var cirka 16 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om cirka 15 procent.

Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 12,7 miljoner kronor (-7,0).Direkt-SE