Aktie Det amerikanska hotell- och kasinobolaget MGM Resorts lägger bud på Leo Vegas. Budet uppgår till 61 kronor per aktie, motsvarande en premie på 44 procent i förhållandena till fredagens stängningskurs.

Totalt uppgår budet till cirka 5,9 miljarder kronor.

Budet är villkorat av vissa regulatoriska godkännanden samt en acceptgrad om över 90 procent. Affären väntas slutföras under det andra halvåret 2022.

Styrelsen för Leo Vegas rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera MGM:s bud om 61 kronor per aktie.

”Styrelsen har beaktat ett antal faktorer som styrelsen anser relevanta vid utvärderingen av erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, bolagets nuvarande strategiska och finansiella ställning och bolagets förväntade potentiella framtida utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker”, heter det.

Vidare uppges det att Leo Vegas har mottagit flera intresseindikationer eller icke-bindande budpropåer från andra intressenter.

”Leo Vegas styrelse har även undersökt och övervägt marknads- och branschtrender och för Leo Vegas andra tillgängliga strategiska alternativ. Sådana alternativ inkluderade, men begränsades inte till, att fortsätta som ett självständigt noterat bolag med en eventuell notering i USA. Leo Vegas styrelse har även övervägt de risker och osäkerheter som sådana alternativ är förenade med”, heter det.

MGM har uttalat att det inte kommer att höja priset i erbjudandet.