MGI GROUP: BESLUTAT INTE FOKUSERA PÅ YTTERLIGARE M&A

2022-11-15 08:55:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det är en ekonomisk miljö med hög osäkerhet. Situationen väntas bestå under en period och MGI Group (Media and Games Inves) har därför beslutat att tillsvidare inte fokusera på ytterligare förvärvsaktiviteter.

Det skriver vd Remco Westermann i rapporten för det tredje kvartalet.

MGI ska fokusera på att utöka sin kundbas och på att öka effektiviteten hos bolagets mjukvaruplattform för annonser.

"Tillsvidare har vi beslutat att inte fokusera på ytterligare M&A-aktiviteter. Ökade intäkter och kostnadsdisciplin kommer ytterligare att leda till att vi minskar vår skuldsättning. Syftet med dessa åtgärder är att säkra vår finansiella position, ytterligare stärka kassaflödet och att generera ytterligare organisk tillväxt genom riktade investeringar i våra kärnaffärer", skriver Remco Westermann.Direkt-SE