META PLATFORMS: STÄMS FÖR ATT HA SPÅRAT FACEBOOKANVÄNDARE - BN

2022-09-22 08:42:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Facebook-ägaren Meta Platforms stäms av användare av det sociala mediet, som de menar nyttjats för tjuvlyssning i strid med Iphone-tillverkaren Apples användardataregler och brutit mot federal lag, rapporterar Bloomberg News med hänvisning till rättsdokument.

I en grupptalan hävdar användarna att Facebook spårat och samlat in användardata på ett illegalt vis utan att godkännande getts.

Stämningen baseras på en rapport av användardataforskaren Felix Krause, som hävdade att Facebook och tillika Meta-ägda Instagram, nyttjat sig av en kod i apparna på Apples operativsystem IOS. Koden har möjliggjort spårning av "allt användarna gör på alla webbsidor", inklusive lösenordsangivelser.

Meta har svarat på anklagelserna och hävdar att appspårning visst även inkluderar webbläsaraktiviteten, där Facebook anklagas för att ha tagit sig runt regelproblemet genom att inte låta användare öppna länkar i en extern webbläsare utan i en webbläsare som integrerats i Facebook-appen. Att illegal insamling av användardata ska ha ägt rum förnekas dock av bolaget.

Enligt grupptalan har insamling av användardata från Facebook-appens webbläsare blivit ett sätt för Meta att kringgå användardataregler som infördes av Apple i IOS under 2021. Genom regeluppdateringen förbjöds alla tredjepartsappar från att samla in data utan att användaren gett sitt uttryckliga godkännande till detta.

Regeluppdateringen medförde allvarliga svårigheter för Meta och dess annonstjänster. Det bedöms att Apples beslut att ändra reglerna kostade Meta 10 miljarder dollar under det första året, enligt Electronic Frontier Foundation, skriver Bloomberg News.Direkt-SE