Notering Mestro avser att notera sina aktier på First North och gör inför det en emission på 40 miljoner kronor. Bland ankarinvesterarna finns bland annat SBB.

Teckningskursen i emissionen har satts till 19 kronor per aktie vilket värderar bolaget till 129 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Mestro utvecklar och säljer en molnbaserad AI-plattform som automatiskt samlar in, analyserar och visualiserar fastighetsägares energidata i realtid på prenumerationsbasis. Bolaget har i dag cirka 90 kunder med drygt 7.000 fastigheter uppkopplade.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från bland annat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, som efter emissionen kommer att inneha cirka 10 procent av aktierna. Bland övriga investerare som åtagit sig att teckna finns Adma Förvaltnings, Norrlandspojkarna samt Beijer Ventures.