Garantipensionen höjs när basbeloppet höjs.

Privatekonomi Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kr nästa år. Och det får effekter för din plånbok.  

Från 47 600 kr i dag till 48 600 kr 2022. Ingen kommer undan prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet styr en rad ersättningar från staten.

–En höjning av prisbasbeloppet innebär högre ersättning för till exempel garantipensionärer och studenter, som får 130 respektive 160 kr mer varje månad. Det påverkar också sjukpenninggrundande inkomst som ligger till grund för olika bidrag, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Även skatterna och skatteavdragen påverkas när prisbasbeloppet höjs. Bland annat höjs brytpunkterna när du behöver betala statlig skatt.

Så blir det efter höjning 2022

Garantipensionen. Höjs med 120-130 kr i månaden.

Studiemedel. Höjs med drygt 160 kr per månad.

Föräldraförsäkringen. Maxnivån höjs med 450 kr i månaden.

Grundavdraget. Höjs, vilket sänker skatten för både arbetsinkomst och pension.

Källa:Swedbank