Rapport Pryljätten Clas Ohlson mer än fördubblade vinsten under det gångna kvartalet jämfört med samma period i fjol. 

Clas Ohlsons rörelseresultat under det första kvartalet (maj-juli) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 uppgick till 79 miljoner kronor. Motsvarande kvartal året innan var rörelseresultatet 32 miljoner kronor.

Bruttomarginalen blev 38,1 procent (38,5) och rörelsemarginalen uppgick till 3,9 procent (1,6).

Clas Ohlsons försäljning i kvartalet uppgick till 2.044 miljoner kronor och försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 4 procent, vilket har meddelats tidigare.

Augustiförsäljningen steg 2 procent

Clas Ohlsons totala försäljning steg med 2 procent under augusti. Den organiska försäljningen steg också med 2 procent.

Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta steg 3 procent under perioden.

Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 36 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskats netto med 1 butik. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 231.

I Sverige steg försäljningen med 7 procent.

I lokal valuta steg försäljningen i Norge med 2 procent, i Finland var den upp 3 procent och regionen Utanför Norden visade en minskning på 62 procent.