Notering Medicinteknikbolaget Mentice debuterade i dag på First North. Aktien steg runt 40 procent jämfört med teckningskursen när handeln inleddes. 

Mentice genomför simulering till medicinsektorn med fokus på marknaden för endovaskulära ingrepp (kateterburen intervention).

Totalt bestod erbjudandet av drygt 8,4 miljoner aktier till en teckningskurs om 49 kronor per aktie. Det ger ett värde för erbjudandet om cirka 413 miljoner kronor. Vid utnyttjande av en övertilldelningsoption, om knappt 1,3 miljoner aktier, ökar det totala värdet av erbjudandet till 475 miljoner kronor.

I samband med listningen säljer Priveq Investment Fund III samt en mindre grupp aktieägare drygt 6,7 miljoner aktier. Till det kommer nästan 1,7 miljoner nyemitterade aktier. Kapitalanskaffningen medför, vid en fullteckning, en utspädning om motsvarande cirka 6,9 procent medan övertilldelningsoptionen inte medför någon utspädning då den endast omfattar befintliga aktier. Teckningskursen på 49 kronor medför då att hela Mentice värderas till närmare 1,2 miljarder kronor.

Bure Equity, Berenberg, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder samt TIN Fonder har åtagit sig att teckna knappt 56 procent av erbjudandet.

Mentice rapporterade på måndagen den 17 juni om en kraftig överteckning i emissionen, vilket innebär att bolaget tillförs 82 miljoner kronor före transaktionskostnader. Efter avdrag för transaktionskostnaderna, som förväntas ligga på cirka 5 miljoner kronor, återstår en nettolikvid om cirka 77 miljoner kronor.

”Hela processen med ankarinvesterare har säkert hjälpt oss. Vi är väldigt nöjda med de fem ankarinvesterarna som vi har, men hela processen har gått oerhört bra. Vi har fått väldigt bra mottagande”, säger Mentices vd Göran Malmberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Mentice näst största ägare före listningen var Priveq med 32,6 procent av kapitalet och rösterna. Efter listningen kan deras ägarandel krympa till mellan 5,0 till 10,2 procent beroende på om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

”Vår långtidsägare Priveq ägde sitt innehav genom en fond som stängdes för två år sedan. De var tvungna att gå ur den fonden. Det var egentligen det första som triggade det här steget, men rent allmänt är det här något som vi har pratat om i ett antal år”, säger Göran Malmberg.

Med en prioritering i fallande ordning ska ungefär hälften av kapitaltillskottet omfatta teknologi- och produktutveckling, både fortsatt utveckling av kärnteknologin såväl som nästa generations simuleringsplattform, utveckling av patientspecifik simulering och snabbgenerering av 3D-modeller.

Omkring en fjärdedel av det tillförda kapitalet avser marknadsutveckling och förvärv medan den återstående fjärdedelen ska gå till allmänna företagsändamål.

Mentice siktar på att nå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på mellan 30-40 procent under kort till medellång sikt i ett spann om 3 till 5 år. Inom samma tidshorisont ska ebitda-marginalen nå 30 procent. Det innebär att Mentice ska växa snabbare än marknaden för medicinsk simulering som helhet, som väntas växa med 15 procent årligen fram till 2022.

”Som jag ser det är en stor del av simuleringsbranschen väldigt inriktad på att sälja utrustning för grundutbildning, alltså utbildning av läkare, sjuksköterskor och annan personal under utbildning. Det vi gör är framförallt att erbjuda hjälp och träning för läkare som redan har omkring kanske 6 till 10 års erfarenhet”, säger Göran Malmberg.

Med tanke på att Mentice bedömer sig ha få direktkonkurrerande aktörer förväntar sig Göran Malmberg kunna behålla sin position som marknadsledare inom endovaskulär simulering. Mentice uppger sig ha ungefär hälften av de cirka 2.000 installerade systemen för endovaskulär simulering. Främsta konkurrenten är Simbionix, en del av 3D-Systems.

”För Simbionix är endovaskulära system en av 7-8 olika produktgrupper. Jag tror deras del för endovaskulära system är en femtedel eller något sådant där av deras totala omsättning medan Mentice har arbetat med enbart det här området i drygt tio år. Vi är de enda som fokuserar på det här och det får vi väldigt mycket uppmärksamhet för”, säger Göran Malmberg.

En väldigt liten del av Mentice omsättning är i nuläget vårddrivande sjukhus. Om Göran Malmberg får som han vill kan det komma att bli ändring på det.

”Det är där den stora potentialen finns”, säger han.

Mentice har för avsikt att inom 12-18 månader efter listningen notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Fonder
Sparekonomen: Stora skillnader mellan olika indexfonderGäller att välja rätt indexfond
Rapporter
Analytikernas förväntningar inför onsdagens rapporterTre storbanker rapporterar
Foto: istockphoto
Portföljstrategi
Carnegie höjer aktieviktenUnderviktar räntebärande investeringar
Börsen
Lätt positivt på tisdagsbörsen
Analyser
Här är tisdagens färska analyser
Aktietips
Swedbank plockar in två nya aktier i fokusportföljenKastar ut två andra
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
SKF:s tillväxt svagare än väntatFlaggar för lägre efterfrågan fjärde kvartalet
Bank
McKinsey: De flesta banker klarar inte lågkonjunkturen"Riskerar bli fotnoter"
22/10
Trading Direkt: Bornold om Saab och Husqvarna
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Skog
Sjunkande priser på massa och timmer
Rapport
Stark orderingång för Saab
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Sämre än väntat för HusqvarnaStark robottillväxt
Notering
Qliro Group tänker notera dotterbolag på börsen
Placera
Hernhag: Håll koll på börsens a-lag
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Kepler: Holmen "rakt igenom bra"
Analys
SEB: Sandvik når botten andra halvåret 2020
Aktietips
Två heta köptips från Börsveckan
Aktietips
DI: Köp Hoist"Ta rygg på Erik Selin"
Aktie
Telia: Lars-Johan Jarnheimer tar över som ordförande
Aktietips
Carnegie: Köp återförsäljaren med stor kurspotentialSer 50-procentig uppsida
Chatt
Hernhag: Fem aktier att äga för alltid"Forskningsbolaget som är en spännande chansaktie"
Analyser
Två nya köprekar bland fredagsanalyserna
Event
Anmäl dig till Stora Placeringskvällen i Göteborg 19 november
Börsen
SHB-strateg: Räkna med sämre avkastning i tio år
Valuta
SEB: Då stärks kronan igenMen det blir värre innan det blir bättre
17/10
Healthcare Direkt: Så hittar du vinnarna i sektorn
Hjälp oss utse Årets Bank 2019
Analyser
Ny köprek bland analyserna