Notering Medicinteknikbolaget Mentice debuterade i dag på First North. Aktien steg runt 40 procent jämfört med teckningskursen när handeln inleddes. 

Mentice genomför simulering till medicinsektorn med fokus på marknaden för endovaskulära ingrepp (kateterburen intervention).

Totalt bestod erbjudandet av drygt 8,4 miljoner aktier till en teckningskurs om 49 kronor per aktie. Det ger ett värde för erbjudandet om cirka 413 miljoner kronor. Vid utnyttjande av en övertilldelningsoption, om knappt 1,3 miljoner aktier, ökar det totala värdet av erbjudandet till 475 miljoner kronor.

I samband med listningen säljer Priveq Investment Fund III samt en mindre grupp aktieägare drygt 6,7 miljoner aktier. Till det kommer nästan 1,7 miljoner nyemitterade aktier. Kapitalanskaffningen medför, vid en fullteckning, en utspädning om motsvarande cirka 6,9 procent medan övertilldelningsoptionen inte medför någon utspädning då den endast omfattar befintliga aktier. Teckningskursen på 49 kronor medför då att hela Mentice värderas till närmare 1,2 miljarder kronor.

Bure Equity, Berenberg, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder samt TIN Fonder har åtagit sig att teckna knappt 56 procent av erbjudandet.

Mentice rapporterade på måndagen den 17 juni om en kraftig överteckning i emissionen, vilket innebär att bolaget tillförs 82 miljoner kronor före transaktionskostnader. Efter avdrag för transaktionskostnaderna, som förväntas ligga på cirka 5 miljoner kronor, återstår en nettolikvid om cirka 77 miljoner kronor.

”Hela processen med ankarinvesterare har säkert hjälpt oss. Vi är väldigt nöjda med de fem ankarinvesterarna som vi har, men hela processen har gått oerhört bra. Vi har fått väldigt bra mottagande”, säger Mentices vd Göran Malmberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Mentice näst största ägare före listningen var Priveq med 32,6 procent av kapitalet och rösterna. Efter listningen kan deras ägarandel krympa till mellan 5,0 till 10,2 procent beroende på om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

”Vår långtidsägare Priveq ägde sitt innehav genom en fond som stängdes för två år sedan. De var tvungna att gå ur den fonden. Det var egentligen det första som triggade det här steget, men rent allmänt är det här något som vi har pratat om i ett antal år”, säger Göran Malmberg.

Med en prioritering i fallande ordning ska ungefär hälften av kapitaltillskottet omfatta teknologi- och produktutveckling, både fortsatt utveckling av kärnteknologin såväl som nästa generations simuleringsplattform, utveckling av patientspecifik simulering och snabbgenerering av 3D-modeller.

Omkring en fjärdedel av det tillförda kapitalet avser marknadsutveckling och förvärv medan den återstående fjärdedelen ska gå till allmänna företagsändamål.

Mentice siktar på att nå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på mellan 30-40 procent under kort till medellång sikt i ett spann om 3 till 5 år. Inom samma tidshorisont ska ebitda-marginalen nå 30 procent. Det innebär att Mentice ska växa snabbare än marknaden för medicinsk simulering som helhet, som väntas växa med 15 procent årligen fram till 2022.

”Som jag ser det är en stor del av simuleringsbranschen väldigt inriktad på att sälja utrustning för grundutbildning, alltså utbildning av läkare, sjuksköterskor och annan personal under utbildning. Det vi gör är framförallt att erbjuda hjälp och träning för läkare som redan har omkring kanske 6 till 10 års erfarenhet”, säger Göran Malmberg.

Med tanke på att Mentice bedömer sig ha få direktkonkurrerande aktörer förväntar sig Göran Malmberg kunna behålla sin position som marknadsledare inom endovaskulär simulering. Mentice uppger sig ha ungefär hälften av de cirka 2.000 installerade systemen för endovaskulär simulering. Främsta konkurrenten är Simbionix, en del av 3D-Systems.

”För Simbionix är endovaskulära system en av 7-8 olika produktgrupper. Jag tror deras del för endovaskulära system är en femtedel eller något sådant där av deras totala omsättning medan Mentice har arbetat med enbart det här området i drygt tio år. Vi är de enda som fokuserar på det här och det får vi väldigt mycket uppmärksamhet för”, säger Göran Malmberg.

En väldigt liten del av Mentice omsättning är i nuläget vårddrivande sjukhus. Om Göran Malmberg får som han vill kan det komma att bli ändring på det.

”Det är där den stora potentialen finns”, säger han.

Mentice har för avsikt att inom 12-18 månader efter listningen notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Foto: Noah Seelam/AFP/TT
Placera
"Vaccineringarna driver börsen i Indien"Sensex-indexet på rekordnivå
Bostad
Nordea: Bopriserna ökar 9 procent i år
Sektor
JP Morgan: Läge dippköpa Volvo inför sektorrotationen
Börsen
Börsen vände nedSEB och Essity rapportvinnare
Analys
ABG höjer riktkursen med nästan 50 procent
Analyser
Här är onsdagens färska köprekar
2021
Annika Winsth: Vaccineringen går för långsamt i Sverige"Avgörande för de ekonomiska utsikterna 2021"
Fed
Klockan 20: Räntebesked från Federal Reserve
Sektor
Castellum: Storägare lägger styrelseförslag utan Rutger Arnhult
Rapport
SEB slog förväntningarna
Placera
T.Rowe Price: Fortsatt uppsida på världens börserMen det kan bli volatilt
Foto: Erik Simander/TT
FI
Nasdaq får böta 300 miljoner för energimarknadskraschFinansinspektionen pekar på allvarliga verksamhetsbrister
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade under 2020
Rapport
Essitys resultat högre än väntat
Foto: AP/TT
Wall Street
Wall Street strax under nollstrecket
Foto: Shutterstock
Placera
Söderberg & Partners: Global bredd lyfter börserna"2020 ett börsår som går till historien"
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens många färska köprekar
Pandemin
SEB: Svensk ekonomi starkare än befarat under fjärde kvartalet
Foto: Johan Nilsson/TT
Deklarationen
Rekordtidigt utskick av deklarationernaSvårt få ”jobba hemma-avdrag”
Rapport
Autoliv betydligt bättre än väntat
Analys
Carnegie: Dags för andhämtningspaus för Tobii
26/1
Trading Direkt: Jonas Olavis senaste tillskott i portföljen
Foto: Johanna Norin/TT
Aktie
Industrivärden ökar i Sandvik
USA
USA: Yellen bekräftad som ny finansminister
Krönika
Hernhag: Värt att leta lågriskaktier även 2021