Notering Letar du efter en hälsovårdsrelaterad chansaktie tar du rygg på proffsen och tecknar Mentice. Ankarinvesterarna är inga duvungar i sammanhanget och det finns goda möjligheter till en bra start på börsresan. 

Mentice utvecklar och säljer simulatorer till medicinsektorn. Detta med fokus på endovaskulära ingrepp, vilket innebär att läkare och kliniska arbetslag kan träna sig att utföra mindre ingrepp för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar.

Bolaget ser tillväxtchanser för marknaden i form av växande kostnader för sjukvård, många nya behandlingsmetoder, allt vanligare med bildstyrda behandlingar istället för öppen kirurgi, samt ökade krav på patientsäkerhet. Bolagets simuleringslösningar ska enligt bolagsledningen därför behövas för att öka sjukvårdens effektivitet och sänka kostnaderna.

I samband med noteringen på First North säljer ett par storägare aktier plus att bolaget genomför en nyemission på 82 miljoner kr före emissionskostnader på 5 miljoner kr. Kapitaltillskottet ska till hälften gå till att utveckla produkterna och teknologin. Därutöver ska en fjärdedel gå till marknadsutveckling och förvärv, medan en fjärdedel ska stärka finanserna.

Det finns kända fem ankarinvesterare som åtagit sig att teckna aktier för 265 miljoner, vilket motsvarar 64 procent av erbjudandet innan övertilldelningsoptionen eventuellt används. Ankarinvesterarna är Bure som blir ny storägare, samt Berenberg, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och TIN Fonder.

Räknat på teckningskursen som är jämna och fina 49 kr blir börsvärdet 1183 miljoner kr. Det kan jämföras med de 157 miljoner kr i nettoomsättning som Mentice drog in under 2018. Rörelsevinsten blev 16,1 miljoner kr under fjolåret, men årets första kvartal innebar nolltillväxt för intäkterna och förlust.

Med ett börsvärde på 7,5 gånger nettoomsättningen krävs det mycket tillväxt framöver. Bolagets mål för intäktstillväxten är 30-40 procent de kommande åren.

Marknaden är intressant, men Mentice är uppenbarligen en chansaktie. Ankarinvesterarna är inga duvungar i sammanhanget och det finns goda möjligheter till en bra start på börsresan. Letar du efter en hälsovårdsrelaterad chansaktie tar du rygg på proffsen och tecknar Mentice.