Rapport

Meko, som tidigare hette Mekonomen, redovisar ett rörelseresultat på 148 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (173).

Rörelsemarginalen sjönk till 3,7 procent (5,4).

Rörelseresultatet påverkades av jämförelsestörande poster i kvartalet om -22 miljoner kronor (+3), hänförligt till omstrukturering i den norska verksamheten inom affärsområde Sweden/Norway. Även andra materiella förvärvsrelaterade poster om -28 miljoner kronor påverkade rörelseresultatet (-34).

Det justerade rörelseresultatet blev 198 miljoner kronor (203), med en justerad rörelsemarginal på 5,0 procent (6,3).

Nettoresultatet låg på 114 miljoner (117), motsvarande 2:05 kronor per aktie (2:09).

Nettoomsättningen uppgick till 3.895 miljoner kronor (3.129). Den organiska tillväxten var 5 procent.

”Det osäkra omvärldsvärldsläget har påverkat försäljning och lönsamhet i kvartalet på flera av koncernens marknader”, skriver Meko.

En utdelning om 3:30 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (3:00).

”Vi har stor potential att fortsätta växa och öka vår lönsamhet på ett uthålligt sätt”, skriver vd Pehr Oscarson i bokslutsrapporten.

Han uppger att det finns en konstant efterfrågan av fungerande fordon, oavsett vilken teknik de drivs av.

”Elektrifieringen pågår med full styrka och Meko är en drivande del i denna gröna omställning. Genom särskilda satsningar under 2022 har vi utbildat verkstäder och säkrat branschens mest omfattande tillgång på reservdelar för elbilar. Vi välkomnar elbilar på samma sätt som bensin- och dieselbilar”, skriver Meko-chefen.