Affär Siemens Healthineers förvärvar Elektas amerikanska huvudkonkurrent Varian för 16,4 miljarder dollar. Det framgår av ett pressmeddelande från Siemens.

Siemens kommer att betala motsvarande 177:50 dollar per aktie, och det motsvarar en premie om 24 procent i förhållande till Varians stängningskurs på fredagen.

Siemens AG:s ägarandel i Siemens Healthineers, som är noterat, kommer att minska från 85 till cirka 72 procent i och med att Siemens Healthineers tar in kapital från andra aktörer i samband med finansiering av affären.

Transaktionen väntas slutföras under första halvåret av 2021.

Siemens Healthineers, som knoppades av från Siemens 2018 och som är fokuserat på bland annat bilddiagnostik, har samarbetat med Varian sedan 2012 inom cancerbehandling.

Varian har runt 10.000 anställda och bolaget omsatte 3,2 miljarder dollar förra året.

Det tyska bolaget väntar sig synergier om minst 300 miljoner euro per år från 2025 från affären. Varians varumärke kommer att behållas.

”Med förvärvet av Varien går Siemens Healtineers in på ytterligare en attraktiv tillväxtmarknad som erbjuder bolaget betydande potential för värdeskapande”, säger Siemens Healthineers ordförande Ralf P Thomas.

Affären ska godkännas av Varians aktieägare och berörda myndigheter.