MEDIVIR:RES FRÅN PRÖVARINITIERAD FAS 2-STUDIE REMETINOSTAT(OMS)

2021-05-21 06:59:20

(Omsändning: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Medivir meddelar "positiva" resultat från den prövarinitierade kliniska fas 2-studien på patienter med skivepitelcancer (SCC). En patient fick dock avbryta behandlingen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fyra patienter med fem SCC-tumörer i huden inkluderades i denna kliniska studie och behandlades med remetinostat gel 1 procent. Samtliga fem tumörer, som inkluderade en rad histologiska undertyper, visade fullständig klinisk och patologisk upplösning efter upp till åtta veckors behandling.

Alla patienter upplevde dock en lokal reaktion på huden, som svar på behandlingen. Detta medförde att en patient fick avbryta behandlingen, skriver bolaget.

Inga systemiska biverkningar rapporterades, skriver det vidare.

"Dessa mycket lovande resultat ger ytterligare stöd för remetinostats potential som behandling vid ett antal hudassocierade cancerformer förutom kutant T-cellslymfom (CTCL)", kommenterade Medivirs interimsvd Magnus Christensen.

Det primära syftet med studien var att bedöma effekterna av topikal behandling med remetinostat på tumörer hos patienter med biopsibekräftad skivepitelcancer (SCC) och skivepitelcancer in situ, det vill säga SCC i solbelyst hud.Direkt-SE