MEDIVIR: UTSER FINANSCHEFEN MAGNUS CHRISTENSEN TILL TF VD

2021-04-16 08:37:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Medivir har utsett Magnus Christensen som tillförordnad vd för bolaget från bolagets årsstämma den 5 maj 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Magnus Christensen arbetar för närvarande som finanschef för Medivir, en roll han kommer att behålla.

Som tidigare meddelats kommer avgående vd Yilmaz Mahshid, enligt ett förslag, att väljas in i styrelsen i samband med årsstämman.Direkt-SE