Medivir vänder till vinst

Publicerad 2014-11-20 08:33

Rapport Bioteknikbolaget redovisar en rejäl vinst för tredje kvartalet att jämföra med negativt resultat samma period ifjol.

Bioteknikbolaget Medivir redovisar ett resultat efter skatt på 374 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2014 (-11). Resultatet per aktie uppgick till 11:95 kronor (-0:35).

Nettoomsättningen uppgick till 618 miljoner kronor (80,2), varav 516 (0) miljoner utgjordes av royalty för simeprevir.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 473 miljoner kronor (-5,2).