Medivir vänder till vinst

Publicerad 2014-02-24 08:38

Rapport Bioteknikbolaget Medivir nästan tredubblar omsättningen och redovisar en vinst på 19,3 miljoner kr för fjärde kvartalet.

Bioteknikbolaget Medivir redovisar ett resultat efter skatt på 19,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (-70,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 kronor (-2:26).

Nettoomsättningen uppgick till 147 miljoner kronor (48,8) varav 88 miljoner kronor utgjordes av engångsbetalningar (4,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75,6 miljoner kronor (-49,5) och de likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 402 miljoner kronor (297).