MEDIVIR: PRESENTERAR DATA FÖR FOSTROX I TRIPPELKOMBO VID AACR

2023-03-17 08:41:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Medivir kommer under cancerkongressen American Association for Cancer Research (AACR) att presentera data för läkemedelskandidaten fostroxacitabine bralpamide (fostrox) i en trippelkombination.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien utvärderar läkemedelskombinationen hos patienter med en form av levercancer hepatocellulär cancer (HCC).

Studien under namnet "A triple combination of fostrox (MIV-818) with immune checkpoint and kinase inhibition shows increased anti-tumor efficacy in vivo" kommer att presenteras av Medivirs forskningschef Fredrik Öberg.

Studien uppges visa på förbättrade antitumöreffekter när fostrox kombineras med immunterapiläkemedel av klassen anti-PD1 och kinashämmare.

"Hämning av angiogenes har potentialen att öka effekten av fostrox och induktionen av DNA-skada och tumörcellsdöd", uppger Fredrik Öberg i en kommentar till pressmeddelandet.

Angiogenes avser nybildning av blodkärl som förser tumören med näring som krävs för att växa.

AACR hålls mellan 14-19 april i Orlando, USA.Direkt-SE