MEDIVIR: HAR OMFÖRHANDLAT AVTAL FÖR REMETINOSTAT

2021-08-16 08:37:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medivir har tillsammans med remetinostats ursprungliga upphovsmän och TetraLogic Pharmaceuticals samt The Leukemia & Lymphoma Society omförhandlat och förenklat de finansiella villkoren för remetinostat, en topikal histondeacetylas (HDAC)-hämmare för behandling av kutant T-cellslymfom (CTCL) och potentiellt även andra typer av hudcancer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Medivir förvärvade remetinostat från TetraLogic 2016. De ursprungliga avtalen innefattade bland annat milstolpesersättningar med förutbestämda belopp såväl som royalty-skyldigheter när Medivir utvecklar, marknadsför eller utlicensierar remetinostat.

"Avtalet har omförhandlats så att ersättningen Medivir är skyldig att betala vid en potentiell framtida utlicensiering av remetinostat enbart baseras på fördelning av framtida faktiska intäkter till Medivir", heter det.Direkt-SE