MEDIVIR: EBITDA-RESULTATET BLEV -31,4 MLN KR 1 KV

2022-04-28 08:51:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Medivir redovisar ett ebitda-resultat för det första kvartalet 2022 på -31,4 miljoner kronor (-7,2).

Nettoomsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (9,9).

Nettoresultatet låg på -32,7 miljoner kronor (-8,1) motsvarande ett resultat per aktie om -0:59 kronor (-0:18).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39,9 miljoner kronor (-1,5) och de likvida medlen var vid periodens utgång 181 miljoner kronor (269).Direkt-SE