MEDIVIR: EBITDA-RESULTATET BLEV -17,1 MLN KR 2 KV

2021-08-19 08:32:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Medivir redovisar ett ebitda-resultat för det andra kvartalet 2021 på -17,1 miljoner kronor (-12,4).

Nettoomsättningen uppgick till 0,9 miljoner kronor (4,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,9 miljoner kronor (-23,3) och de likvida medlen var vid periodens utgång 248 miljoner kronor (94,9).Direkt-SE