MEDICOVER: GER PREL SIFFROR 1KV, TREDJE COVID-VÅG BIDROG STARKT

2021-04-13 14:02:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicovers nettoomsättning för första kvartalet 2021 ökade med nära 33 procent till 317 miljoner euro. Den organiska tillväxten blev 39,7 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget ger preliminära siffror för det första kvartalet.

"Den tredje vågen av covid-19 bidrog starkt till företagets utveckling under mars och de finansiella utsikterna är fortsatt starka. Det råder fortsatt en stor osäkerhet kring infektionsnivåer, vaccinationsprogram och myndighetsåtgärder. Viss negativ påverkan av covid-19 kvarstår och kan komma att bli tydligare med den nuvarande vågen", skriver bolaget.

Nettoomsättning relaterad till covid-19 uppgick till 52,9 miljoner euro (1,0) under kvartalet.

Ebitda-resultatet för första kvartalet uppgick till 65,5 miljoner euro (29,0), och motsvarar en ebitda-marginal om 20,6 procent (12,2 procent). Ebit för kvartalet uppgick till 41,6 miljoner euro (6,4), och ebit-marginalen landade på 13,1 procent (2,7 procent).

Inga ytterligare kommentarer kommer att ges förrän delårsrapporten för första kvartalet presenteras torsdag den 29 april, skriver Medicover.Direkt-SE