MEDICOVER: EBITDA 65,5 MLN EUR 1 KV (PREL 65,5)

2021-04-29 07:50:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vård- och diagnostikbolaget Medicover redovisar ett ebitda-resultat på 65,5 miljoner kronor i det första kvartalet 2021, framgår det av delårsrapporten.

Det låg i linje med Medicovers preliminära siffror om ett ebitda-resultat om 65,5 miljoner euro.

Resultatet efter skatt var 26,3 miljoner euro (-2,5) motsvarande ett resultat per aktie om 0:17 euro (-0:01).

Rörelseresultatet blev 41,6 miljoner euro, helt i linje med den preliminära siffran på 41,6 miljoner euro.

Nettoomsättningen uppgick till 317 miljoner euro, också det enligt det preliminära utfallet. Organiskt låg tillväxten under kvartalet på 39,7 procent.

"Den finansiella utsikten för det kommande kvartalet är fortsatt stark då vi ser en fortsatt hög efterfrågan på covid-19-testning, genetisk sekvensering och ökat antal patienter på våra sjukhus. Det råder dock stor osäkerhet om när den allmänna återhämtningen kommer, och vi upplever fortfarande en viss negativ inverkan som kan komma att bli mer märkbar med den nuvarande covid-19-vågen", skriver Fredrik Rågmark, i vd-ordet i rapporten.Direkt-SE