Medicover: Delårsrapport januari-mars 2021

2021-04-29 07:45:00
  • Nettoomsättningen uppgick till 317,2 MEUR (238,8 MEUR), en ökning med 32,8 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 39,7 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41,6 MEUR (6,4 MEUR), rörelsemarginalen var 13,1 procent (2,7 procent).
  • Nettoresultatet uppgick till 26,3 MEUR (-2,5 MEUR), en vinstmarginal på 8,3 procent (-1,0 procent).
  • EBITDA uppgick till 65,5 MEUR (29,0 MEUR), en ökning med 125,6 procent. EBITDA-marginalen var 20,6 procent (12,2 procent).
  • EBITDAaL uppgick till 52,9 MEUR (16,8 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 16,7 procent (7,0 procent).
  • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57,7 MEUR (36,6 MEUR).
  • Vinst per aktie före/efter utspädning var 0,174 EUR (-0,006 EUR).
  • Covid-19-pandemin hade en positiv nettopåverkan på rörelseresultatet.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 1 Kv 1 Förändring Helår
2021 2020 2020
Nettoomsättning 317,2 238,8 33% 997,8
Rörelseresultat (EBIT) 41,6 6,4 550% 61,3
Rörelsemarginal 13,1% 2,7% 6,1%
Nettoresultat 26,3 -2,5 1 152% 27,3
Vinstmarginal 8,3% -1,0% 2,7%
Vinst per aktie före/efter utspädning, EUR 0,174 -0,006 3 000% 0,182

EBITDA 65,5 29,0 126% 157,5
EBITDA-marginal 20,6% 12,2% 15,8%
EBITDAaL 52,9 16,8 215% 108,5
EBITDAaL-marginal 16,7% 7,0% 10,9%
EBITA 44,1 8,9 396% 76,9
EBITA-marginal 13,9% 3,7% 7,7%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com/sv/finansiell-information (https://www.medicover.com/sv/finansiell-information/rapporter-och-presentationer).

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 7.45 CEST. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på www.medicover.com
 

För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com (http://file://10.6.20.41/Finance/External%20reporting/Interim%20reports/2020/Q4%2020/SWE/hanna.bjellquist@medicover.com)

 

Telefonkonferens: En telefonkonferens för analytiker och investerare hålls idag kl. 09.30. För att lyssna in, vänligen logga in här (https://edge.media-server.com/mmc/p/tu998imk). För att ställa frågor, vänligen ring in och ange kod: 8975934

SE: 08-566 184 67                                                                   
DE: +49 (0) 305 200 2085
UK: +44 (0) 2071 928 338                                                        
US: +1 646 741 3167

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2020 uppgick Medicovers nettoomsättning till 998 MEUR och anställda till fler än 32 000. För mer information, besök www.medicover.com (http://www.medicover.com/sv)

Cision