MEDIA: EU-FÖRSLAG OM SKÄRPTA REGLER FÖR POLITISK REKLAM

2021-11-25 11:07:11

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-kommissionen föreslog på torsdagen skärpta regler för politisk reklam.

Reklamen måste ange vem som står bakom reklamen, kostnaden, finansiärer och kopplingen till ett val eller en lagstiftningsprocess.

"Val får inte bli en kamp med icke-transparenta metoder. Folk måste veta varför de ser reklam, vem som betalade, hur mycket och vilka kriterier som används för mikroriktad reklam", sade Vera Jourova, kommissionens vice ordförande för justitiefrågor.

Riktad reklam som använder känsliga personuppgifter, som etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning, kommer att förbjudas. Dessa tekniker får endast användas efter ett uttryckligt medgivande från mottagaren.

Digitaliseringen är en viktig anledning till lagförslaget, men reglerna ska gälla både på och utanför internet.

Varje EU-land ska införa proportionerliga och avskräckande böter för regelbrott.

Kommissionen föreslog också en uppdatering av EU:s regler för finansiering av politiska partier och stiftelser för att täppa till kryphål.

Lagförslaget ska i vanlig ordning behandlas av Europaparlamentet och EU-ländernas ministrar i ministerrådet.Direkt-SE