Meddelelse nr. 9, 2020/21

2021-08-23 12:46:31

Delårsrapport
1. oktober 2020 - 30. juni 2021.

Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober 2020 - 30. juni 2021.

3. kvartal 2020/21:

 • Basisindtjeningen er kr. 15,6 mio. (kr. 10,8 mio.).

 • Koncernens resultat før skat er kr. 17,4 mio. (kr. 8,3 mio.).

Kvartalets resultat før skat er kr. 1,8 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:

 • regulering til dagsværdi af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter kr. 2,2 mio.
 • regulering til dagsværdi af finansielle aktiver kr. -0,4 mio.

Delåret 2020/21:

 • Basisindtjeningen for delåret udgør kr. 44,0 mio. (kr. 31,4 mio.).

 • Delårets basisindtjening er kr. 12,6 mio. højere end for delåret 2019/20, hvilket primært skyldes

  • højere resultat fra pantebreve med kr. 8,4 mio.
  • højere resultat fra investeringsejendomme med kr. 4,0 mio.

 • Koncernens resultat før skat for delåret udgør kr. 58,2 mio. (kr. 35,4 mio.).

Delårets resultat før skat er kr. 14,2 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:

 • regulering til dagsværdi af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter kr. 8,5 mio.
 • regulering til dagsværdi af finansielle aktiver kr. -1,4 mio.
 • regulering til dagsværdi af investeringsejendomme kr. 6,6 mio.
 • kursavance, aktier kr. 0,5 mio.

Forventet basisindtjening 2020/21:

 • For regnskabsåret 2020/21 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 55 mio., mod en tidligere forventet basisindtjening i niveauet kr. 51 mio. Opjusteringen af basisindtjeningen er foretaget som følge af en højere end forventet basisindtjening i 3. kvartal 2021.

Ovennævnte forventede basisindtjeningen for regnskabsåret 2020/2021 er ekstraordinært positivt påvirket af kursavancer og nettotab/-gevinst på pantebreve samt lavere omkostninger til vedligeholdelse af ejendomme i niveauet kr. 15 mio., hvilket ikke nødvendigvis kan forventes opnået for det kommende regnskabsår.

 • Dagsværdiregulering af renteswaps, finansielle aktiver og investeringsejendomme indgår ikke i basisindtjeningen, og har frem til 16. august 2021 påvirket årets resultat før skat med kr. 13,1 mio. Beløbet er fordelt med kr. 14,2 mio. for delåret og kr. -1,1 mio. i perioden 1. juli - 16. august 2021.

Eventuelle henvendelser vedrørende delårsrapporten kan rettes til direktør Jannik Rolf Larsen (tlf. nr. 3332 5015).

Vedhæftet fil


GlobeNewswire