Meddelelse nr. 8, 2020/21

2021-05-25 12:06:58

Halvårsrapport
Pr. 31. marts 2021

Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt halvårsrapporten pr. 31. marts 2021.

2. kvartal 2020/21:

  • Basisindtjeningen er kr. 14,8 mio. (kr. 9,0 mio.).

  • Koncernens resultat før skat er kr. 26,9 mio. (kr. 9,2 mio.).

Kvartalets resultat før skat er kr. 12,1 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:

  • regulering til dagsværdi af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter kr. 5,3 mio.
  • regulering til dagsværdi af finansielle aktiver kr. -0,3 mio.
  • regulering til dagsværdi af investeringsejendomme kr. 6,6 mio.
  • kursavance, aktier kr. 0,5 mio.

Halvåret 2020/21:

  • Basisindtjeningen for halvåret udgør kr. 28,4 mio. (kr. 20,7 mio.).

  • Koncernens resultat før skat for halvåret udgør kr. 40,7 mio. (kr. 27,1 mio.).

Halvårets resultat er kr. 12,3 mio. højere end basisindtjeningen, primært som følge af regulering til dagsværdi af renteswaps, realkreditlån og investeringsejendomme.

Forventet basisindtjening 2020/21:

  • For regnskabsåret 2020/21 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 51 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 7 af 7. maj 2021, hvor basisindtjeningen blev opjusteret fra niveau kr. 41 mio. til niveau kr. 51 mio.

  • Dagsværdiregulering af renteswaps, finansielle aktiver og investeringsejendomme indgår ikke i basisindtjeningen, og har frem til 12. maj 2021 påvirket årets resultat før skat med kr. 13,3 mio. Beløbet er fordelt med kr. 12,3 mio. for halvåret og kr. 1,0 mio. i perioden 1. april - 12. maj 2021.

Selskabets basisindtjening har frem til dato ikke været nævneværdigt påvirket af Covid-19.

Selskabet er i et vist omfang afhængig af samfundspåvirkningen fra Covid-19 og foretager løbende vurdering af, om der skal foretages justeringer på baggrund heraf.

Eventuelle henvendelser vedrørende halvårsrapporten kan rettes til direktør Jannik Rolf Larsen
(tlf. nr. 3332 5015).

Vedhæftet fil


GlobeNewswire