Meddelelse nr. 7, 2020/21

2021-05-07 07:58:38

Justeringsmeddelelse – Halvårsrapport 2020/21        
7. maj 2021
Meddelelse nr. 7, 2020/21                

Opjustering af forventningerne til basisindtjeningen for 2020/21

Baseret på en foreløbig gennemgang af udkast til halvårsrapport for perioden 1. oktober 2020 - 31. marts 2021 justeres den forventede basisindtjening for regnskabsåret 2020/21 til niveauet
kr. 51,0 mio. mod en tidligere forventet basisindtjening i niveauet kr. 41,0 mio.

Baggrunden for opjustering af basisindtjening er primært forøgede finansieringsindtægter (renter og kursavancer fra pantebreve) og et bedre end forventet forløb for nettotab/-gevinst på pantebreve understøttet af et positivt boligmarked og en bedre betalingsevne hos koncernens debitorer end forventet.

Supplerende kan det oplyses, at dagsværdiregulering af finansielle aktiver, investeringsejendomme og renteswaps, der ikke indgår i basisindtjeningen, vil påvirke halvårets resultat positivt med ca. kr. 12,3 mio.

Selskabets halvårsrapport for 2020/21 offentliggøres i henhold til finanskalenderen den 25. maj 2021.

Henvendelse vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Luxor A/S

Jannik Rolf Larsen
Direktør

Vedhæftet fil


GlobeNewswire