Meddelelse nr. 6, 2020/21

2021-02-24 11:28:12

Delårsrapport
1. oktober - 31. december 2020.

Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober - 31. december 2020.

1. kvartal 2020/21:

  • Basisindtjeningen er kr. 13,6 mio. (kr. 11,7 mio.).
     
  • Koncernens resultat før skat er kr. 13,9 mio. (kr. 17,9 mio.).

                       
Delårets resultat før skat er kr. 0,3 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:

  • regulering til dagsværdi af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter kr. 0,9 mio.
  • regulering til dagsværdi af finansielle aktiver kr. -0,6 mio.

Forventet basisindtjening 2020/21:

  • For regnskabsåret 2020/21 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 41 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 5 af 2. februar 2021, hvor basisindtjeningen blev opjusteret fra kr. 37 mio. til kr. 41 mio.
     
  • Dagsværdiregulering af renteswaps og finansielle aktiver indgår ikke i basisindtjeningen, og vil frem til 17. februar 2021 påvirke årets resultat før skat med kr. 2,5 mio. Beløbet er fordelt med kr. 0,3 mio. for delåret og kr. 2,2 mio. i perioden 1. januar - 17. februar 2021.

                       
Selskabets basisindtjening har frem til dato ikke været nævneværdigt påvirket af Covid-19.

Selskabet er i et vist omfang afhængig af samfundspåvirkningen fra Covid-19 og foretager løbende vurdering af, om der skal foretages justeringer på baggrund heraf.

Eventuelle henvendelser vedrørende delårsrapporten kan rettes til direktør Jannik Rolf Larsen
(tlf. nr. 3332 5015).

Vedhæftet fil


GlobeNewswire