Meddelelse nr. 1, 2021/22

2021-10-13 09:00:21

 

 

 

        

13. september 2021

Meddelelse nr. 1, 2021/22                

 

 

 

Investeringsselskabet Luxor A/S – Mulig merværdi på ejendomsportefølje som følge af modtaget købstilbud

Investeringsselskabet Luxor A/S har modtaget en henvendelse om køb af investeringsejendom beliggende Naverland 3-5, 2600 Glostrup – matr. nr. 7g og 8g Herstedøster By, Herstedøster

med henblik på projektudvikling til boliger.

Henvendelsen tager udgangspunkt i en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en eventuel handel vil kunne gennemføres. Opfyldelsen af de opstillede betingelser er alle forhold, som ligger uden for Selskabets indflydelse og mulighed for at kunne påvirke.

Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke indledt realitetsforhandlinger med tilbudsgiver, men vil undersøge, hvilke muligheder den pågældende ejendom repræsenterer i forhold til projektudvikling.

Henvendelsen indikerer under de givne forudsætninger en merværdi på op imod kr. 40 mio. i forhold til ejendomsporteføljens indregnede værdi pr. 30. juni 2021.

Det modtagne tilbud vil ikke få indflydelse på den pågældende ejendoms nuværende værdiansættelse som følge af den usikkerhed, der ligger i de betingelser, der skal opfyldes.

Yderligere information vil blive offentliggjort, når der foreligger en konkret afklaring.

Henvendelse vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Investeringsselskabet Luxor A/S

 

 

Jannik Rolf Larsen

Direktør

 

 

 

Vedhæftet fil


GlobeNewswire